Home / Chia sẻ (page 30)

Chia sẻ

Ahihi bắt nguồn từ đâu? có nghĩa là gì?

Nhiều người thắc mắc Ahihi bắt nguồn từ đâu? có nghĩa là gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Broker có nghĩa là gì? CO CQ có nghĩa là gì? VS có nghĩa là gì?   Ahihi bắt nguồn …

Read More »

LTS có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc LTS có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này.   Bài viết liên quan: TSP có nghĩa là gì? IMMA có nghĩa là gì? Gangster có nghĩa là gì?   LTS có …

Read More »

3S có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc 3S có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viets hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: 8S có nghĩa là gì? BL có nghĩa là gì? Acronym có nghĩa là gì?   3S có nghĩa …

Read More »

Hook có nghĩa là gì?

Nhiều người thắc mắc Hook có nghĩa là gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này.   Bài viết liên quan: AWB có nghĩa là gì? PMI có nghĩa là gì? CSO có nghĩa là gì?   Hook có nghĩa là gì? Trong Rap: …

Read More »

AWB có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc AWB có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này.   Bài viết liên quan: TSP có nghĩa là gì? SAAS có nghĩa là gì? Chipset trong máy tính có nghĩa là gì? …

Read More »