Home / Tag Archives: Chia sẻ (page 10)

Tag Archives: Chia sẻ

OL có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc OL có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Pound có nghĩa là gì? TKS có nghĩa là gì? CBM nghĩa là gì? OL có nghĩa là gì? …

Read More »

PSI có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thức mắc PSI có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: OST có nghĩa là gì? GSM có nghĩa là gì? SOE có nghĩa là gì? PSI có nghĩa là …

Read More »

PPM có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc PPM có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: KJ có nghĩa là gì? PV có nghĩa là gì? SATA có nghĩa là gì? PPM có nghĩa là …

Read More »

MBBG có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc MBBG có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: 3S có nghĩa là gì? 8S có nghĩa là gì? 8====D có nghĩa là gì? MBBG có nghĩa là …

Read More »

PD có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc PD có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Gangster có nghĩa là gì? Dealer có nghĩa là gì? GPM có nghĩa là gì? PD có nghĩa là …

Read More »

TKS có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc TKS có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: VAT có nghĩa là gì? Trất’s có nghĩa là gì? LTS có nghĩa là gì? TKS có nghĩa là …

Read More »

CIP có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

Nhiều người thắc mắc CIP có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Trất’s có nghĩa là gì? Ahihi bắt nguồn từ đâu? CSO có nghĩa là gì?  CIP có nghĩa là …

Read More »
error: Content is protected !!