Home / Truyện kể cho bé

Truyện kể cho bé

Sự tích con dơi

Sự tích con dơi

Loading... 5 / 5 ( 1 vote ) Sự tích con dơi là một câu chuyện mà bố mẹ thường kể cho bé nghe mỗi tối, thông qua đó cũng muốn giáo dục trẻ qua những bài học, tình huống trong câu chuyện được dựng nên giúp bé phát huy …

Read More »

Sự tích con nhái

Sự tích con nhái

Loading... 5 / 5 ( 1 vote ) Sự tích con nhái là một câu chuyện mà bố mẹ thường kể cho bé nghe mỗi tối, thông qua đó cũng muốn giáo dục trẻ qua những bài học, tình huống trong câu chuyện được dựng nên giúp bé phát huy …

Read More »

Sự tích con ve sầu

Sự tích con ve sầu

Loading... 5 / 5 ( 1 vote ) Sự tích con ve sầu là một câu chuyện mà bố mẹ thường kể cho bé nghe mỗi tối, thông qua đó cũng muốn giáo dục trẻ qua những bài học, tình huống trong câu chuyện được dựng nên giúp bé phát …

Read More »

Sự tích con đỉa

Sự tích con đỉa

Loading... 5 / 5 ( 1 vote ) Sự tích con đỉa là một câu chuyện mà bố mẹ thường kể cho bé nghe mỗi tối, thông qua đó cũng muốn giáo dục trẻ qua những bài học, tình huống trong câu chuyện được dựng nên giúp bé phát huy …

Read More »

Sự tích con sư tử

Sự tích con sư tử

5 / 5 ( 1 vote ) Sự tích con sư tử là một câu chuyện mà bố mẹ thường kể cho bé nghe mỗi tối, thông qua đó cũng muốn giáo dục trẻ qua những bài học, tình huống trong câu chuyện được dựng nên giúp bé phát huy …

Read More »

Sự tích con bìm bịp

Sự tích con bìm bịp

5 / 5 ( 1 vote ) Sự tích con bìm bịp là một câu chuyện mà bố mẹ thường kể cho bé nghe mỗi tối, thông qua đó cũng muốn giáo dục trẻ qua những bài học, tình huống trong câu chuyện được dựng nên giúp bé phát huy …

Read More »

Sự tích con heo

Sự tích con heo

5 / 5 ( 2 votes ) Sự tích con heo là một câu chuyện mà bố mẹ thường kể cho bé nghe mỗi tối, thông qua đó cũng muốn giáo dục trẻ qua những bài học, tình huống trong câu chuyện được dựng nên giúp bé phát huy trí …

Read More »

Sự tích con thiêu thân

Sự tích con thiêu thân

5 / 5 ( 1 vote ) Sự tích con thiêu thân là một câu chuyện mà bố mẹ thường kể cho bé nghe mỗi tối, thông qua đó cũng muốn giáo dục trẻ qua những bài học, tình huống trong câu chuyện được dựng nên giúp bé phát huy …

Read More »

Sự tích 12 con giáp

Sự tích 12 con giáp

5 / 5 ( 1 vote ) Sự tích 12 con giáp là một câu chuyện mà bố mẹ thường kể cho bé nghe mỗi tối, thông qua đó cũng muốn giáo dục trẻ qua những bài học, tình huống trong câu chuyện được dựng nên giúp bé phát huy …

Read More »

Sự tích cây dừa

Sự tích cây dừa

5 / 5 ( 1 vote ) Sự tích cây dừa là một câu chuyện mà bố mẹ thường kể cho bé nghe mỗi tối, thông qua đó cũng muốn giáo dục trẻ qua những bài học, tình huống trong câu chuyện được dựng nên giúp bé phát huy trí …

Read More »
error: Content is protected !!